« 1Tym 4:1 1 List do Tymoteusza 4:2 1Tym 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W obłudności fałsz mówiących, piątnowane mających własne sumnienie.
2.WUJEK.1923W pokrytości kłamstwo mówiących i piątnowane mających sumnienie swoje,
3.RAKOW.NTW obłudzie kłamstwo mówiących, którzy piątnowane mają własne sumnienie;
4.GDAŃSKA.1881W obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje,
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;
6.JACZEWSKIObłudni nauczyciele kłamać będą, a mając skalane sumienie swoje,
7.SYMONdo takich, którzy obłudnie głoszą kłamstwa, mają sumienie zbrodnią napiętnowane:
8.DĄBR.WUL.1973(Do tych, którzy) obłudnie głoszą kłamstwa i mają sumienie napiętnowane:
9.DĄBR.GR.1961(Do tych, którzy) obłudnie głoszą kłamstwa i mają sumienie napiętnowane:
10.TYSIĄCL.WYD5[Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane.
11.BRYTYJKAUwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
12.POZNAŃSKAprzez obłudę kłamców, którzy swoje własne sumienie naznaczyli piętnem występku.
13.WARSZ.PRASKADojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w obłudzie będą mówić kłamstwa, piętnując swoje sumienie,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem,
16.TOR.NOWE.PRZ.W obłudzie mówiący kłamstwo, mając piętnem wypalone własne sumienie,