« 1Tym 4:3 1 List do Tymoteusza 4:4 1Tym 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że wszelkie stworzenie Boże dobre, a nic (nie ma być) odrzucono, coby zdziękowaniem było przyjmowano.
2.WUJEK.1923Bo wszelkie Boże stworzenie dobre jest, a nic nie ma być odrzucano, co z dziękowaniem bywa przyjmowano.
3.RAKOW.NTAbowiem wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzucano, co z dziękowaniem przyjmowano bywa.
4.GDAŃSKA.1881Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconem, co z dziękowaniem bywa przyjmowane;
5.GDAŃSKA.2017Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem.
6.JACZEWSKIWszystko, co Bóg stworzył, dobrem jest; nie należy odrzucać tego, czego z dziękczynieniem Bogu używać można.
7.SYMONBo wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, dobre jest, a nic nie ma być pomiatanem, co się pożywa z dziękczynieniem:
8.DĄBR.WUL.1973Bo wszystko, co Bóg stworzył, dobre jest, i nic nie należy odrzucać, co ma być pożywane z dziękczynieniem,
9.DĄBR.GR.1961Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i nic odrzucać nie należy, co ma być spożywane z dziękczynieniem,
10.TYSIĄCL.WYD5Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać.
11.BRYTYJKABo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;
12.POZNAŃSKABo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i nie trzeba niczego odrzucać, co spożywa się z dziękczynieniem.
13.WARSZ.PRASKAWszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre. Niczego więc nie należy odrzucać, lecz wszystko trzeba przyjmować, Bogu składając dziękczynienie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż każde stworzenie Boga jest szlachetne oraz żadne, brane z wdzięcznością, nie jest do odrzucenia;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre, i nic nie zasługuje na odrzucenie, co przyjmuje się z dziękczynieniem;