« 1Tym 4:5 1 List do Tymoteusza 4:6 1Tym 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To przekładając bratom, dobrym będziesz sługą Christa Jesusa, zaprawiony mowami wiary, i dobrej nauki, którejeś doszedł.
2.WUJEK.1923To przekładając braciéj, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobréj, którejeś doszedł.
3.RAKOW.NTTe rzeczy przekładając braciej, dobrym będziesz sługą Jezusa Christusa, wychowanym w mowach wiary, i dobrej nauki, którejeś doszedł.
4.GDAŃSKA.1881To przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, którejś naśladował.
5.GDAŃSKA.2017Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
6.JACZEWSKITak ucząc braci, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa; pokażesz, żeś przetrawił słowa wiary i dobrą naukę, której słuchałeś.
7.SYMONTo przekładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa: karmiony słowami wiary i nauki dobrej, którą zdobyłeś.
8.DĄBR.WUL.1973Nauczając tego braci dobrym będziesz sługą Jezusa Chrystusa, wykarmiony słowami wiary i nauki dobrej, którą zdobyłeś.
9.DĄBR.GR.1961Przypominając o tym braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, za którą zawsze szedłeś.
10.TYSIĄCL.WYD5Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
11.BRYTYJKAGdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
12.POZNAŃSKAPrzedstawiając to braciom, staniesz się dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli będziesz swoich braci nauczał w ten sposób, okażesz się dobrym sługą Chrystusa Jezusa i dasz dowód, że żyjesz słowem wiary oraz nauką, za którą sam poszedłeś.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wyjaśniając braciom, będziesz zdatnym sługą Jezusa Chrystusa, który nakarmia słowami wiary oraz szlachetnej nauki, którą rozumiesz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przedstawiając to braciom, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, który jest karmiony słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.