« 1Tym 4:7 1 List do Tymoteusza 4:8 1Tym 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz zbożność ku wszemu jest pożyteczna, obietnice mającą żywota niniejszego i przeszłego.
2.WUJEK.1923Albowiem cielesne ćwiczenie do mała jest pożyteczne; lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota, który teraz jest, i przyszłego.
3.RAKOW.NTAbowiem cielesne ćwiczenie na mało jest pożyteczne; lecz pobożność do wszytkich rzeczy pożyteczna jest, obietnicę mając żywota teraźniejszego i przyszłego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne; lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
5.GDAŃSKA.2017Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego.
6.JACZEWSKIĆwiczenie ciała w niewielu razach jest użytecznem, ale pobożność do wszystkiego się przyda: obiecuje ona życie doczesne i wieczne.
7.SYMONBo ćwiczenie cielesne mało pomaga: ale pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, ma bowiem obietnicę żywota, teraźniejszego i przyszłego.
8.DĄBR.WUL.1973Cielesne bowiem ćwiczenie na niewiele się przyda, ale pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
9.DĄBR.GR.1961Cielesne bowiem ćwiczenie na niewiele się przyda, ale pobożność do wszystkiego jest przydatna, bo ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając obietnicę życia obecnego i tego, które ma nadejść.
11.BRYTYJKAAlbowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
12.POZNAŃSKAAlbowiem ćwiczenie ciała nie na wiele się przydaje, pobożność zaś mająca obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego zawsze ma wielką wartość.
13.WARSZ.PRASKAĆwiczenia fizyczne przynoszą niewiele pożytku, natomiast pobożność prawdziwa jest ze wszech miar pożyteczna i już w tym życiu, i do osiągnięcia życia przyszłego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż ćwiczenie cielesne jest przydatne w stosunku do małego; a pobożność, mając obietnicę życia obecnego i przyszłego, przydatna jest do wszystkiego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITĆwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem cielesne ćwiczenie jest mało pożyteczne; lecz pobożność jest pożyteczna do wszystkiego, mając obietnicę życia teraźniejszego i tego mającego nadejść.