« 1Tym 6:21 2 List do Tymoteusza 1:1 2Tym 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł posłaniec Jesusa Christa, przez wolą Bożą, wedle obietnice żywota, który w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, według obietnice żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,
3.RAKOW.NTPaweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, według obietnice żywota onego który jest w Christusie Jezusie;
4.GDAŃSKA.1881Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, według obietnicy żywota onego, który jest w Chrystusie Jezusie;
5.GDAŃSKA.2017Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie;
6.JACZEWSKIPaweł, Apostoł Jezusa Chrystusa, powołany przez Boga do opowiadania żywota przyobiecanego przez Jezusa Chrystusa.
7.SYMONPaweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,
8.MARIAWICIPaweł Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie —
10.DĄBR.GR.1961Paweł, z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie –
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie,
12.BRYTYJKAPaweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKAPaweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa dla głoszenia obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie,
14.WARSZ.PRASKAPaweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, obdarzony posłannictwem głoszenia życia obiecanego tym, którzy stanowią jedno z Jezusem Chrystusem –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, z powodu obietnicy życia w Chrystusie Jezusie;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa - posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie -
17.TOR.PRZ.Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie,