« 2Tym 1:11 2 List do Tymoteusza 1:12 2Tym 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prze które przyczynę i to cierpię, ale się nie wstydzę. Bo wiem komu uwierzyłem, a tuszę że mocen jest poruczenia mego ustrzec do onego dnia.
2.WUJEK.1923Dla któréj przyczyny to téż cierpię; ale się nie wstydam; bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen jest zwierzonéj rzeczy mojéj strzedz do onego dnia.
3.RAKOW.NTDla której przyczyny też to cierpię, ale się nie sromam; wiem bowiem komum uwierzył, i jestem upewnion, iż mocen jest składu mojego strzedz do onego dnia.
4.GDAŃSKA.1881Dla której też przyczyny te rzeczy cierpię; aleć się nie wstydzę, gdyż wiem, komum uwierzył i pewienem, iż on mocen jest tego, czego mi się powierzył, strzec aż do onego dnia.
5.GDAŃSKA.2017Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, do owego dnia.
6.JACZEWSKIZa pełnienie obowiązku tego ja cierpię teraz, ale cierpienia tego nie wstydzę się: wiem bowiem, w kogo uwierzyłem, i pewny jestem, że przyrzeczona mi nagroda w swoim czasie nie minie mnie.
7.SYMONDla tej przyczyny cierpię też i ten ucisk: ale się nie wstydzę, wiem bowiem, komum zaufał i pewien jestem tego, iż mocen on jest skarb mój zachować to całości do onego dnia.
8.MARIAWICIDla tej też przyczyny i to cierpię, ale się nie wstydzę. Bo wiem, Komum uwierzył, i pewien jestem, że mocen jest wkład mój zachować na on dzień.
9.DĄBR.WUL.1973Z tego powodu cierpię też i ten ucisk, ale nie upadam na duchu. Bo wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem, że (ten, któremu zawierzyłem) mocen jest przechować skarb mój aż do onego dnia.
10.DĄBR.GR.1961Z tego też powodu cierpię i tę udrękę, ale nie wstydzę się jej, bo wiem, komu zawierzyłem, a pewien jestem, że (ten, któremu zawierzyłem), ma moc przechować skarb mój aż do owego dnia.
11.TYSIĄCL.WYD5Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem, i jestem pewny, że mocen [On] jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.
12.BRYTYJKAZ tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.
13.POZNAŃSKADlatego też znoszę obecne cierpienia: ale nie wstydzę się tego, bo wiem, komu zawierzyłem, i jestem przekonany, że ma On moc przechować powierzone mi dobro aż do owego Dnia.
14.WARSZ.PRASKATo właśnie z racji tego posłannictwa znoszę obecnie cierpienia, czego nie uważam sobie jednak za ujmę, bo wiem, komu zawierzyłem, i jestem pewien, że ma On moc ustrzec od zagłady to, co mi powierzył, aż do dnia ostatecznego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu cierpię i te rzeczy; ale się nie wstydzę, gdyż wiem komu uwierzyłem oraz jestem przekonany, że On jest władny ustrzec mój depozyt, aż do owego dnia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tego też powodu znoszę te cierpienia. Lecz nie wstydzę się tego. Wiem, komu zaufałem. I jestem pewny, że On zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki Dzień.
17.TOR.PRZ.2023Z tego też powodu znoszę te cierpienia; ale nie wstydzę się, gdyż wiem komu zaufałem i jestem przekonany, że jest On mocny zachować mój depozyt na ów dzień.