« 2Tym 1:13 2 List do Tymoteusza 1:14 2Tym 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pięknego polecenia strzeż przez ducha świętego mieszkającego wnas.
2.WUJEK.1923Strzeż dobréj rzeczy zwierzonéj przez Ducha Ś., który w nas mieszka.
3.RAKOW.NTDobrego składu strzeż przez ducha świętego który mieszka w nas.
4.GDAŃSKA.1881Strzeż dobrego pokładu przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.
5.GDAŃSKA.2017Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.
6.JACZEWSKIDobra to nauka; strzeż jej przy pomocy Ducha świętego, który mieszka w nas.
7.SYMONPowierzonego ci skarbu pięknego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.
8.MARIAWICIStrzeż dobrego zwierzenia przez Ducha Świętego, Który w nas mieszka.
9.DĄBR.WUL.1973Powierzonego ci dobrego skarbu strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.
10.DĄBR.GR.1961Powierzonego ci dobrego skarbu strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.
11.TYSIĄCL.WYD5Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
12.BRYTYJKATego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.
13.POZNAŃSKAStrzeż tego cennego dobra z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
14.WARSZ.PRASKAZ pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka, strzeż troskliwie dobrego depozytu [prawd wiary].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustrzeż szlachetny depozyt przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPilnuj tego, co ci zlecono, za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas.
17.TOR.PRZ.2023Strzeż tego dobrego depozytu przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas.