« 2Tym 1:14 2 List do Tymoteusza 1:15 2Tym 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc to że mię odstąpili wszytcy, którzy w Azij, z których jest Figellus i Hermogen.
2.WUJEK.1923Wiesz to, iż się odwrócili odemnie wszyscy, którzy są w Azyi, z których jest Phigellus i Hermogenes.
3.RAKOW.NTWiesz to, iż odwrócili się odemnie wszyscy, którzy są w Azyey, z których jest Figellus, i Hermogenes.
4.GDAŃSKA.1881Wiesz to, iż mię odstąpili wszyscy, którzy są w Azyi, z których jest Fygellus i Hermogenes.
5.GDAŃSKA.2017Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes.
6.JACZEWSKIWiadomo ci, że odwrócili się odemnie wszyscy, którzy są w Azyi, a między nimi Figellus i Hermogenes.
7.SYMONWiesz już, że wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się odemnie, a pomiędzy nimi Figellus i Hermogen.
8.MARIAWICIBo wiesz o tem, że się ode mnie odwrócili wszyscy, którzy są w Azyi, w ich liczbie Figelus i Hermogenes.
9.DĄBR.WUL.1973Wiesz o tym, że wszyscy z Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes, odeszli ode mnie.
10.DĄBR.GR.1961Wiesz o tym, że wszyscy z Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes, odeszli ode mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, a pośród nich Figelos i Hermogenes.
12.BRYTYJKAWiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.
13.POZNAŃSKAWiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes.
14.WARSZ.PRASKAZ pewnością wiesz już o tym, że odeszli ode mnie ci wszyscy, którzy mieszkają w prowincji Azji. Z ich liczby jest także Figelos i Hermogenes.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wiesz, że w Azji wszyscy się ode mnie odwrócili; z tych jest Fygelos i Hermogenes.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy przebywający w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes.
17.TOR.PRZ.2023Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.