« 2Tym 1:15 2 List do Tymoteusza 1:16 2Tym 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech da pan zmiłowanie Onesiforowemu domowi: iż mię często ochłodził, i łańcuchem się moim niewstydził.
2.WUJEK.1923Niech da Pan miłosierdzie Onezyphorowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził.
3.RAKOW.NTNiech da miłosierdzie Pan Onezyforowemu domowi; iż często mię ochłodził, i łańcucha się mego nie sromał.
4.GDAŃSKA.1881Niech da Pan miłosierdzie swoje Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i za łańcuch mój się nie wstydził;
5.GDAŃSKA.2017Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził;
6.JACZEWSKINiechaj się Pan ulituje nad domem Onezyfora: on mi często przychodził z pomocą i nie wstydził się więzów moich,
7.SYMONNiech da Pan miłosierdzie domowi Onezyfora: bo mnie często pokrzepiał, i więzów moich się nie wstydził.
8.MARIAWICINiechaj Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię często orzeźwiał i nie wstydził się łańcucha mojego;
9.DĄBR.WUL.1973Oby Bóg okazał miłosierdzie swoje nad domem Onezyfora za to, że mnie często pokrzepiał i więzów się moich nie wstydził,
10.DĄBR.GR.1961Oby Bóg okazał miłosierdzie swoje nad domem Onezyfora za to, że mnie często pokrzepiał i moich więzów się nie wstydził,
11.TYSIĄCL.WYD5Niech Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie pokrzepiał i łańcucha mego się nie wstydził,
12.BRYTYJKANiech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził,
13.POZNAŃSKANiech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora za to, że często mnie pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził,
14.WARSZ.PRASKANiech Pan okaże swoje miłosierdzie całej rodzinie Onezyfora, bo tak często sprawiał mi ulgę i nie unikał mnie, choć jestem więźniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oby Pan użyczył miłosierdzia domowi Onezyfora, gdyż mnie częstokroć pokrzepił oraz nie powstydził się moich więzów,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyforosa, ponieważ często mnie pokrzepiał. Nie wstydził się mnie jako więźnia.
17.TOR.PRZ.2023Oby Pan dał miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wielokrotnie mnie pokrzepił i nie został zawstydzony moim łańcuchem,