« 2Tym 1:16 2 List do Tymoteusza 1:17 2Tym 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale będąc w Rzymie barzo pilno szukał mię i nalazł.
2.WUJEK.1923Ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo mię pilnie szukał i znalazł.
3.RAKOW.NTAle będąc w Rzymie, barzo pilno mię szukał, i nalasł.
4.GDAŃSKA.1881Ale będąc w Rzymie, bardzo mię pilno szukał i znalazł.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł.
6.JACZEWSKIale owszem, przybywszy do Rzymu, troskliwie wyszukiwał mnie i znalazł.
7.SYMONOwszem, gdy był przyszedł do Rzymu, pilnie mię szukał, i znalazł.
8.MARIAWICIale gdy przybył do Rzymu, pilnie mię szukał i znalazł.
9.DĄBR.WUL.1973ale gdy przybył do Rzymu, usilnie mnie szukał i znalazł.
10.DĄBR.GR.1961ale kiedy przybył do Rzymu, usilnie mnie szukał i znalazł.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz skoro przybył do Rzymu, gorliwie zaczął mnie szukać i odnalazł.
12.BRYTYJKAAle będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł;
13.POZNAŃSKAale skoro tylko przybył do Rzymu, szukał mnie wszędzie, aż wreszcie odnalazł.
14.WARSZ.PRASKAPrzeciwnie, skoro tylko znalazł się w Rzymie, szukał mnie usilnie, aż mnie odnalazł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale kiedy pojawił się w Rzymie, starannie mnie poszukiwał i znalazł.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwnie, gdy przybył do Rzymu, szukał mnie usilnie i znalazł.
17.TOR.PRZ.Co więcej, będąc w Rzymie, szukał mnie bardzo gorliwie i znalazł.