« 2Tym 1:1 2 List do Tymoteusza 1:2 2Tym 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tymotheuszowi miłemu synowi, łaska, zmiłowanie, pokój od Boga ojca naszego i Christa Jesusa pana naszego.
2.WUJEK.1923Tymotheuszowi, najmilszemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
3.RAKOW.NTTymotheuszowi miłemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i Christusa Jezusa Pana naszego.
4.GDAŃSKA.1881Tymoteuszowi, miłemu synowi, niech będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
5.GDAŃSKA.2017Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
6.JACZEWSKITymoteuszowi, najmilszemu synowi. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
7.SYMONTymoteuszowi, najmilszemu synowi: Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Pana naszego!
8.MARIAWICITymoteuszowi, najmilszemu synowi: Łaska miłosierdzie i pokój od Boga Ojca naszego i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
9.DĄBR.WUL.1973najdroższemu synowi Tymoteuszowi łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.
10.DĄBR.GR.1961najdroższemu synowi Tymoteuszowi, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.
11.TYSIĄCL.WYD5do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!
12.BRYTYJKADo Tymoteusza, umiłowanego syna: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
13.POZNAŃSKAdo Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
14.WARSZ.PRASKAdo Tymoteusza, umiłowanego syna. Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Pan, niech cię obdarzą łaską, miłosierdziem i pokojem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do umiłowanego syna Tymoteusza łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITdo Tymoteusza, ukochanego syna: Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, będą Twoim udziałem.
17.TOR.PRZ.2023Tymoteuszowi, umiłowanemu dziecku. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.