« 2Tym 1:2 2 List do Tymoteusza 1:3 2Tym 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków wczystem sumnieniu, jako ustawicznie mam o tobie zmiankę wproźbach moich wnocy i we dnie.
2.WUJEK.1923Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystem sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,
3.RAKOW.NTDziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumnieniu, iż bez przestanku czynię o tobie wzmiankę w prośbach moich, w nocy i we dnie;
4.GDAŃSKA.1881Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystem sumieniu, że cię bez przestanku wspominam w prośbach moich, w nocy i we dnie,
5.GDAŃSKA.2017Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
6.JACZEWSKIDzięki za to składam Bogu, któremu chęć służenia czystem sercem ja ze krwią po przodkach odziedziczyłem, że w modlitwach moich podczas dnia i nocy bezustannie pamiętam o tobie.
7.SYMONDziękuję Bogu, któremu służę z przodków z czystem sumieniem, - bezustannie wspominając ciebie w modlitwach moich we dnie i w nocy,
8.MARIAWICIDziękuję Bogu mojemu, Któremu służę od pierwszych przodków moich w czystem sumieniu, że bez przestanku mam cię w pamięci na modlitwach moich w nocy i we dnie,
9.DĄBR.WUL.1973Dzięki czynię Bogu, któremu służę od zarania z czystym sumieniem, że nieustannie wspominam ciebie w modlitwach moich we dnie i w nocy.
10.DĄBR.GR.1961Dzięki czynię Bogu, któremu służę od zarania z czystym sumieniem, że nieustannie wspominam ciebie w modlitwach moich we dnie i w nocy.
11.TYSIĄCL.WYD5Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie.
12.BRYTYJKADziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy;
13.POZNAŃSKADzięki składam Bogu - któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem - gdy nieustannie wspominam ciebie w swoich modlitwach dniem i nocą.
14.WARSZ.PRASKADziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem jak moi przodkowie, ilekroć wspominam cię modląc się czy to w dzień, czy w nocy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mam wdzięczność dla Boga, któremu z dala od przodków służę w czystym sumieniu, gdy nieustannie, dniem i nocą, mam o tobie pamięć w moich prośbach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDziękuję za ciebie Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, tak jak moi przodkowie, gdy w moich modlitwach nieustannie, dniem i nocą, o tobie wspominam.
17.TOR.PRZ.2023Wdzięczny jestem Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie o tobie wspominam w moich prośbach do Boga, nocą i dniem.