« 2Tym 1:3 2 List do Tymoteusza 1:4 2Tym 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żądając cię widzieć pamiętając twoje łzy, abym radości napełnion.
2.WUJEK.1923Żądając cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, abym był radości napełnion,
3.RAKOW.NTPragnąc cię widzieć, pamiętając na twoje łzy, abym był weselem napełnion;
4.GDAŃSKA.1881Żądając cię widzieć, wspominając na twoje łzy, abym był radością napełniony,
5.GDAŃSKA.2017Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;
6.JACZEWSKIPamiętam łzy twoje przy rozstaniu się ze mną; pragnę cię przeto widzieć, aby znaleść pociechę;
7.SYMONpragnąc widzieć ciebie, myśląc o łzach twoich, abym był napełnion radości,
8.MARIAWICIpragnąc cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, ażebym radością był napełniony,
9.DĄBR.WUL.1973A pomny łez twoich, pragnąłbym ujrzeć ciebie, abym był napełniony radością
10.DĄBR.GR.1961A pomny na łzy twoje pragnąłbym ujrzeć ciebie, aby ucieszyć się radością pełną
11.TYSIĄCL.WYD5Pragnę cię zobaczyć - pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość
12.BRYTYJKAPomny na łzy twoje, pragnę cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości;
13.POZNAŃSKAPamiętając o twoich łzach, chciałbym ciebie zobaczyć i nacieszyć się tobą.
14.WARSZ.PRASKATak bardzo chciałbym cię zobaczyć, pamiętając o twoich łzach, by uradować się
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętając także o twoich łzach, pragnę cię zobaczyć, abym został wypełniony radością.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnę cię zobaczyć. Nie mogę zapomnieć twoich łez. Tęsknię więc za radością spotkania z tobą.
17.TOR.PRZ.2023Pragnę cię widzieć, pamiętając o twoich łzach, abym został napełniony radością,