« 2Tym 1:4 2 List do Tymoteusza 1:5 2Tym 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wspominając onę wiarę, która wtobie nie obłudna, która mieszkała pierwej w babie twojej Loidzie, i w matce twojej Ewnice: a tuszę że i wtobie.
2.WUJEK.1923Przyrwodząc na pamięć onę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która i mieszkała pierwéj w babce twojéj Loidzie i w matce twojéj Eunicyi, a jestem pewien, że i w tobie.
3.RAKOW.NTPrzywodząc sobie na pamięć onę, która jest w tobie, nieobłudną wiarę, która mieszkała pierwej w babce twej Loidzie, i w matce twojej Eunice; a jestem upewnion iż i w tobie.
4.GDAŃSKA.1881Przywodząc sobie na pamięć onę, która w tobie jest, nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewienem, że i w tobie mieszka.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.
6.JACZEWSKIpragnę odświeżyć w sobie wspomnienie tej wielkiej wiary, którą w tobie widziałem; którą miała i babka twoja Loida, i twoja matka Eunika, a pewny jestem, że i ty masz ją jeszcze.
7.SYMONgdy przywodzę na pamięć sobie oną nieobłudną wiarę, która jest w tobie, która wpierw żyła w babce twojej Loidzie, i w matce twojej Eunicy, a jestem pewien, że i w tobie.
8.MARIAWICIprzypominając sobie oną wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która też była pierwej w babce twojej Loidzie, i w matce twojej Eunice, i jestem też pewien, że i w tobie.
9.DĄBR.WUL.1973wspomniawszy twoją szczerą wiarę, którą pierwej jaśniała babka twoja, Loida, i matka twoja, Eunice, a jestem pewien, że jaśniejesz i ty sam.
10.DĄBR.GR.1961wspomniawszy twoją szczerą wiarę, którą najpierw jaśniała babka twoja Loida i matka twoja Eunice, a jestem pewien, że jaśniejesz i ty sam.
11.TYSIĄCL.WYD5na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała najpierw w twej babce, Lois, i w twej matce, Eunice, a pewien jestem, że [mieszka] i w tobie.
12.BRYTYJKAPrzywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje.
13.POZNAŃSKADobrze pamiętam twoją szczerą wiarę; mieszkała ona najpierw w sercu twojej babki, Lois, i twojej matki, Eunice, a przekonałem się, że mieszka także i w tobie.
14.WARSZ.PRASKAtwoją szczerą wiarą, tą wiarą, którą żyła twoja babka Lois oraz twoja matka Eunice. Jestem przekonany, że ty również żyjesz taką samą wiarą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwytam wspomnienie o nieobłudnej wierze w tobie, która najpierw zamieszkała w twojej babce Loidzie oraz w twojej matce Eunice; a jestem przekonany, że i w tobie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWciąż pamiętam twą nieobłudną wiarę. Zadomowiła się ona najpierw w twojej babce Lois oraz w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że również w tobie.
17.TOR.PRZ.2023Gdy sięgam wspomnieniem o będącej w tobie nieobłudnej wierze, która najpierw zamieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem przekonany, że zamieszkała i w tobie.