« 2Tym 1:5 2 List do Tymoteusza 1:6 2Tym 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prze tę przyczynę znowu przypominam ci, żebyś wzniecał dar Boży, który jest w tobie przez włożenie rąk moich.
2.WUJEK.1923Dla któréj przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.
3.RAKOW.NTDla której przyczyny przypominamci, abyś wzniecał darowanie Boże które jest w tobie, przez wkładanie rąk moich.
4.GDAŃSKA.1881Dla której przyczyny przypominam ci, abyś wzniecał dar Boży, który w tobie jest przez włożenie rąk moich.
5.GDAŃSKA.2017Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
6.JACZEWSKIDla tego też zalecam ci, abyś podniecał w sobie tę łaskę Bożą, którąś przy włożeniu rąk moich otrzymał.
7.SYMONDlatego upominam ciebie, abyś rozniecił dar łaski Bożej, który jest w tobie przez włożenie rąk moich.
8.MARIAWICIDla tej tedy przyczyny napominam cię, abyś znowu wzbudził łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego napominam ciebie, abyś ożywił na nowo łaskę Bożą udzieloną ci przez włożenie rąk moich.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego napominam cię, abyś ożywił na nowo łaskę Bożą udzieloną ci przez włożenie rąk moich.
11.TYSIĄCL.WYD5Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk.
12.BRYTYJKAZ tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.
13.POZNAŃSKADlatego właśnie przypominam ci, żebyś na nowo rozpalił dar Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk.
14.WARSZ.PRASKADlatego też proszę cię, abyś ożywiał w sobie ciągle na nowo dar Boży, który otrzymałeś, gdy wkładałem na ciebie ręce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla tej sprawy przypominam ci, abyś rozniecał dar Boga, który jest w tobie, z powodu nałożenia moich rąk.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego przypominam ci: Rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
17.TOR.PRZ.2023Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecał dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.