« 2Tym 1:6 2 List do Tymoteusza 1:7 2Tym 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i całego rozumu.
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni; ale mocy i miłości i trzeźwości.
3.RAKOW.NTAbowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i rostropności.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego zmysłu.
5.GDAŃSKA.2017Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.
6.JACZEWSKINie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i czujności:
7.SYMONBo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i statku.
8.MARIAWICIBoć nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i trzeźwości.
9.DĄBR.WUL.1973Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwości.
10.DĄBR.GR.1961Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
13.POZNAŃSKABóg bowiem nie dał nam ducha lęku, ale mocy, miłości i karności.
14.WARSZ.PRASKAOtrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa ale mocy, miłości i umiarkowania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg bowiem nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.