« 2Tym 2:9 2 List do Tymoteusza 2:10 2Tym 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego wszytko znaszam dla wybranych, aby i ci zbawienia doszli, które w Christu Jesusie, z sławą wieczną.
2.WUJEK.1923Przeto wszystko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską.
3.RAKOW.NTA przetoż wszytko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Christusie Jezusie z chwałą wieczną.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą.
6.JACZEWSKIWszystko ja znoszę, aby wierni dostąpili zbawienia i chwały niebieskiej, jakie nam Chrystus zgotował.
7.SYMONPrzeto wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą niebieską.
8.MARIAWICIPrzeto wszystko cierpię dla wybranych, żeby też i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą Niebieską.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie w chwale niebieskiej.
10.DĄBR.GR.1961Przeto znoszę wszystko ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie w chwale wiekuistej.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą.
12.BRYTYJKADlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
13.POZNAŃSKADlatego wszystko znoszę ze względu na wybranych, żeby i oni dostąpili zbawienia i wiecznej chwały przez Chrystusa Jezusa.
14.WARSZ.PRASKADlatego znoszę wszystko dla dobra wybranych Boga, [pragnąc] by oni również dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie i otrzymali wieczną chwałę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to znoszę wszystko dla wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie, z wieczną chwałą w Chrystusie Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa natomiast znoszę to wszystko ze względu na wybranych. Pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które - wraz z chwałą wieczną - jest w Chrystusie Jezusie.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną.