« 2Tym 2:11 2 List do Tymoteusza 2:12 2Tym 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli znaszamy, też pospołu królować będziemy; jeśli się zapieramy, i on zaprzy się nas.
2.WUJEK.1923Jeźli ucierpiemy, spół téż królować będziemy, jeźli się zaprzemy, i on się nas zaprze.
3.RAKOW.NTJeśli wytrwamy, społu z nim też królować będziemy; jeśli się go przymy, i on zaprzy się nas.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli cierpimy, z nim też królować będziemy; jeźli się go zapieramy, i on się nas zaprze.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze.
6.JACZEWSKIJeżeli współcierpieć z nim będziemy, - to razem z nim i królować będziemy; jeżeli się go zaprzemy, - to i on zaprze się nas.
7.SYMONjeśli w uciskach wytrwamy, z nim też królować będziemy: jeśli się go zaprzemy, i on się nas zaprze:
8.MARIAWICIjeśli będziemy cierpieć, będziemy też i pospołu królować; jeśli się (Go) zaprzemy, tedy się i On nas zaprze;
9.DĄBR.WUL.1973jeśli wytrwamy, razem z nim też królować będziemy, a gdybyśmy się go wyparli, i on się nas wyprze.
10.DĄBR.GR.1961jeśli wytrwamy, razem z nim też królować będziemy, a gdybyśmy się go wyparli, i on się nas wyprze.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
12.BRYTYJKAJeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;
13.POZNAŃSKAJeśli wytrwamy, to i królować razem z Nim będziemy. Jeśli się Go wyprzemy, to i On się nas wyprze.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli wytrwamy, to razem z Nim będziemy królować. Lecz jeśli się Go wyprzemy, to i On nie przyzna się do nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli mocno trwamy razem też będziemy panować. Jeżeli się zaprzemy i on nas odrzuci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy - On też nas się zaprze.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli trwamy, będziemy razem z Nim królować; jeśli się Go zapieramy, i On nas się zaprze;