« 2Tym 2:13 2 List do Tymoteusza 2:14 2Tym 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To przypominaj, oświadszając się przed Panem, aby słowy nie walczyli, (zczego) nic pożytku niemasz, ale (się ściąga) na wywrócenie słuchających.
2.WUJEK.1923To przypominaj, oświadczając przed Panem. Nie spieraj się słowy; bo się ninacz nie przygodzi, jedno na wywrócenie słuchających.
3.RAKOW.NTTe rzeczy przypominaj, oświadczając przed Panem, aby się nie wadzili około słów, które ninacz nie są pożyteczne, jedno ku podwróceniu słuchających.
4.GDAŃSKA.1881Te rzeczy przypominaj, oświadczając przed obliczem Pańskiem, aby się nie wdawali w spory około słów, co ku niczemu nie jest pożyteczne, tylko ku podwróceniu tych, którzy słuchają.
5.GDAŃSKA.2017To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy.
6.JACZEWSKITo przypominaj wiernym, biorąc na świadectwo Boga, by się o słowa nie spierali: to do niczego nie doprowadzi chyba tylko do poróżnienia słuchaczów.
7.SYMONTo przypominaj, dając świadectwo przed Panem. W spory o słowa się nie wdawaj, bo to do niczego nie służy, jedno do wywrócenia wiary w tych, którzy słuchają.
8.MARIAWICITe rzeczy przypominaj, oświadczając przed Bogiem. Nie spieraj się słowami, boć to do niczego nie jest pożyteczne, chyba do wywrócenia tych, którzy słuchają.
9.DĄBR.WUL.1973To przypominaj dając świadectwo przed Panem. W spory o słowa się nie wdawaj, bo to do niczego nie służy, jeno do burzenia wiary u słuchających.
10.DĄBR.GR.1961To przypominaj, zaklinając (ich) przed Panem, aby nie wdawali się w spory o słowa, bo to do niczego nie służy, jak tylko do burzenia wiary u słuchających.
11.TYSIĄCL.WYD5To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie zda, [chyba tylko] na zgubę słuchaczy.
12.BRYTYJKATo przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.
13.POZNAŃSKAPrzypominaj o tym, zaklinając na Boga, aby nie spierali się o słowa, bo z tego nie ma żadnego pożytku, tylko zguba dla słuchających.
14.WARSZ.PRASKAPrzypominaj to wszystko, składając w ten sposób świadectwo przed samym Bogiem, i upominaj, by nie spierano się o same słowa. Na nic się to bowiem nie przyda, a przeciwnie – wielu może nawet doprowadzić do zguby.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Te sprawy przypominaj, zaświadczając przed Panem, aby się nie spierać o słowa do niczego niepożyteczne, tylko do zniszczenia tych, co słuchają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga: Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa. Nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom.
17.TOR.PRZ.2023To przypominaj, świadcząc przed obliczem Pana, aby nie walczyć o słowa, bo nie ma w tym nic pożytecznego, tylko prowadzi słuchaczy do ruiny.