« 2Tym 2:23 2 List do Tymoteusza 2:24 2Tym 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ano słudze Pańskiemu nie trzeba walczyć, ale cichym być ku wszem uczytelnym, złe cierpiącym.
2.WUJEK.1923A słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić; ale układnym być ku wszystkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym,
3.RAKOW.NTA słudze Pańskiemu nie trzeba walczyć, ale układnym być przeciwko wszytkim, sposobnym ku nauczaniu, złe znoszącym;
4.GDAŃSKA.1881Ale sługa Pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający;
5.GDAŃSKA.2017A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych;
6.JACZEWSKISługa Pański niech się nie wdaje w spory: ale niech będzie zgodny, do nauki skłonny, cierpliwy;
7.SYMONA słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić, ale uprzejmym być dla wszystkich, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym,
8.MARIAWICIA sługa Pański nie powinien się wadzić, ale ma być układnym ku wszystkim, łaskawym, cierpliwym,
9.DĄBR.WUL.1973Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się sprzeczać, ale uprzejmym być dla wszystkich, zdolnym ku nauczaniu, cierpliwym,
10.DĄBR.GR.1961Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się sprzeczać, ale być uprzejmym dla wszystkich, zdolnym do nauczania, cierpliwie znoszącym krzywdy,
11.TYSIĄCL.WYD5A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodny względem wszystkich, skory do nauczania, zrównoważony.
12.BRYTYJKAA sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności,
13.POZNAŃSKASługa zaś Pana nie powinien się spierać; ma być dla wszystkich uprzejmy, ma być przykładny i wyrozumiały.
14.WARSZ.PRASKAA słudze Bożemu nie wolno wdawać się w kłótnię; powinien być łagodny dla wszystkich, gotowy do udzielania [spokojnych] pouczeń; [powinien być zawsze] zrównoważony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś sługa Pana nie ma być wojowniczy, ale względem wszystkich miły, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności,
17.TOR.PRZ.2023A sługa Pana nie powinien być wojowniczy, lecz ma być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło,