« 2Tym 2:3 2 List do Tymoteusza 2:4 2Tym 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo żaden służąc żołnierską, nie wikle się sprawami tego żywota: aby się onemu komu służy podobał.
2.WUJEK.1923Żaden, służąc żołnierką Bogu, nie wikle się sprawami świeckiemi, aby się temu podobał, któremu się udał.
3.RAKOW.NTŻaden wojujący nie wikle się tego żywota sprawami, aby się onemu, który żołnierze przyjął, podobał.
4.GDAŃSKA.1881Żaden, który żołnierkę służy, nie wikle się sprawami tego żywota, aby się temu, od którego za żołnierza przyjęty jest, podobał.
5.GDAŃSKA.2017Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza.
6.JACZEWSKIŻołnierz, by się podobać dowódcy swemu, nie wdaje się w sprawy do siebie nienależące.
7.SYMONŻaden bojownik Boży nie wikła się sprawami światowemi, aby się temu podobał, pod kim bojuje.
8.MARIAWICIŻaden, który rycerską służy Bogu, nie wikła się świeckiemi sprawami, aby się Temu podobał, Komu się oddał.
9.DĄBR.WUL.1973Żaden bojownik Boży nie wikła się w sprawy tego życia, aby temu się podobał, pod kim bojuje.
10.DĄBR.GR.1961Żaden bojownik nie wikła się w sprawy tego życia; pragnie bowiem temu się podobać, pod kim wojuje.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął.
12.BRYTYJKAŻaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
13.POZNAŃSKANikt, zaciągając się do wojska, nie zajmuje się swymi zwykłymi sprawami, jeśli chce zadowolić tego, kto go do wojska zaciągnął.
14.WARSZ.PRASKANikt, kto pełni żołnierską służbę – jeśli chce spełnić należycie wolę swego dowódcy – nie troszczy się sam o środki potrzebne do życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żaden człowiek, co służy w wojsku, nie jest uwikłany w sprawy życia, aby się podobał temu, co go zwerbował do wojska.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska.
17.TOR.PRZ.2023Nikt, kto pełni służbę wojskową, nie jest wikłany w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał do wojska.