« 2Tym 2:5 2 List do Tymoteusza 2:6 2Tym 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oracz musi drzewiej pracować, (niż) owoce brać.
2.WUJEK.1923Oracz, który pracuje, ma najprzód owocu zażywać.
3.RAKOW.NTPracującemu oraczowi potrzeba pierwej owoce odbierać.
4.GDAŃSKA.1881Oracz, który pracuje, ma najprzód pożytki odbierać.
5.GDAŃSKA.2017Rolnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów.
6.JACZEWSKIRolnik pierwej pracuje a dopiero później korzysta z owoców swej pracy.
7.SYMONRolnik, który pracuje, pierwszy ma prawo z zebranych plonów korzystać.
8.MARIAWICIOracz, który pracuje, ma najpierw zbiorów swoich zażywać.
9.DĄBR.WUL.1973Rolnik, który pracuje, ma prawo pierwszy korzystać z owoców.
10.DĄBR.GR.1961Rolnik, który pracuje, ma prawo pierwszy korzystać z owoców.
11.TYSIĄCL.WYD5Rolnik, który się trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów.
12.BRYTYJKARolnik, który pracuję, powinien najpierw korzystać z plonów.
13.POZNAŃSKARolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów.
14.WARSZ.PRASKARównież rolnik za swoją znojną pracę jako pierwszy powinien korzystać z plonów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rolnik, który się trudzi, winien pierwszy otrzymywać z plonów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów.
17.TOR.PRZ.2023Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów.