« 2Tym 2:6 2 List do Tymoteusza 2:7 2Tym 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozumiej co mówię: bo da tobie Pan wyrozumienie we wszem.
2.WUJEK.1923Rozumiéj, co mówię; bo da tobie Pan we wszystkiem wyrozumienie.
3.RAKOW.NTRozumiej coć mówię; a niech tobie dawa Pan wyrozumienie we wszem.
4.GDAŃSKA.1881Rozumiej, co mówię, a Pan niech ci da we wszystkiem wyrozumienie.
5.GDAŃSKA.2017Rozważ, co mówię, a niech Pan ci da zrozumienie we wszystkim.
6.JACZEWSKIZrozumiej, dla czego to mówię. Pan niech ci da rozumienie we wszystkiem.
7.SYMONRozważ dobrze, co mówię: bo we wszystkiem da tobie Pan wyrozumienie.
8.MARIAWICIRozumiej, co mówię: bo da Pan tobie we wszystkich rzeczach zrozumienie.
9.DĄBR.WUL.1973Rozważ, co mówię, bo da ci Pan we wszystkim zrozumienie.
10.DĄBR.GR.1961Rozważ, co mówię, bo da ci Pan we wszystkim zrozumienie.
11.TYSIĄCL.WYD5Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
12.BRYTYJKARozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.
13.POZNAŃSKAPomyśl nad tym, co mówię. A Pan ci pozwoli wszystko zrozumieć.
14.WARSZ.PRASKAZastanów się nad tym, co ci mówię. Pan pozwoli ci zrozumieć wszystko jak należy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Myśl o tym, co mówię; gdyż Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.
17.TOR.PRZ.2023Rozważaj, co mówię, oby Pan dał ci we wszystkim zrozumienie.