« 2Tym 2:7 2 List do Tymoteusza 2:8 2Tym 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pomni Jesusa Christa wskrzeszonego zmartwych, znasienia Dawidowego wedle Ewanielionu mego.
2.WUJEK.1923Pamiętaj, iż Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, z nasienia Dawidowego, wedle Ewangelii mojéj,
3.RAKOW.NTPamiętaj iż Jezus Christus wzbudzony jest od umarłych, który jest z nasienia Dawidowego wedle Ewanieliey mojej;
4.GDAŃSKA.1881Pamiętaj, iż Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawidowego, według Ewangielii mojej,
5.GDAŃSKA.2017Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii;
6.JACZEWSKIPamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych, jak to nauczałem, opowiadając Ewangelią,
7.SYMONPamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, wedle Ewangelji mojej,
8.MARIAWICIPamiętaj na to, że Pan Jezus Chrystus wstał z martwych, z nasienia Dawidowego, według Ewangelii mojej,
9.DĄBR.WUL.1973Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus z rodu Dawida powstał z martwych według Ewangelii mojej,
10.DĄBR.GR.1961Pamiętaj, że Jezus Chrystus z rodu Dawida wskrzeszony był z martwych; tak głosi Ewangelia moja,
11.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych.
12.BRYTYJKAMiej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii,
13.POZNAŃSKAPamiętaj o potomku Dawida Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, jak to głoszę w mojej ewangelii,
14.WARSZ.PRASKAPamiętaj zawsze o Jezusie Chrystusie, potomku Dawidowym, który – według głoszonej przeze mnie Ewangelii – powstał z martwych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przypominaj wskrzeszonego z martwych Jezusa Chrystusa, który jest z potomstwa Dawida, według mojej Ewangelii,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i był potomkiem Dawida. O tym mówię, głosząc moją dobrą nowinę.
17.TOR.PRZ.2023Miej w pamięci, że Jezus Chrystus, który jest z nasienia Dawida, powstał z martwych, według mojej Ewangelii,