« 2Tym 2:8 2 List do Tymoteusza 2:9 2Tym 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla którego cierpię aż do więzienia jako złoczyńca, ale słowo Boże nie było związane.
2.WUJEK.1923W któréj cierpię aż do więzienia jako złoczyńca; ale słowo Boże nie jest związane.
3.RAKOW.NTWktórej cierpię złe aż do związek jakoby złoczyńca; ale mowa Boża nie jest związana.
4.GDAŃSKA.1881W której cierpię złe, jakoby złoczyńca, aż do związek; aleć słowo Boże nie jest związane.
5.GDAŃSKA.2017Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane.
6.JACZEWSKIktórą i obecnie, będąc w więzieniu jako zły robotnik, opowiadam, a nauka ta rozszerza się, bo słowa Bożego związać nie można.
7.SYMONdla której cierpię, bo oto i kajdany dźwigam jako złoczyńca: ale słowo Boże nie jest związane.
8.MARIAWICIw której pracuję aż do więzienia, jakoby ten, co źle czyni; ale słowo Boże nie jest związane.
9.DĄBR.WUL.1973dla której pracuję aż do więzów niby złoczyńca. Ale słowo Boże nie jest związane.
10.DĄBR.GR.1961dla której znoszę niedolę aż do więzów niby złoczyńca. Ale słowo Boże nie jest związane.
11.TYSIĄCL.WYD5Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu.
12.BRYTYJKADla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane;
13.POZNAŃSKAdla której jak złoczyńca znoszę cierpienia, nawet więzy. Ale słowa Bożego nie można związać!
14.WARSZ.PRASKAWłaśnie dla owej Ewangelii znoszę ucisk i jestem więziony jak złoczyńca. Słowo Boże nie zostało jednak mimo to skrępowane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wśród której cierpię jak złoczyńca, aż do pęt; ale Słowo Boga nie jest spętane.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie z jej powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu, jak złoczyńca. A jednak Słowo Boga nie jest uwięzione.
17.TOR.PRZ.2023Za którą cierpię aż do więzów, jak złoczyńca; ale Słowo Boże nie jest związane.