« 2Tym 3:9 2 List do Tymoteusza 3:10 2Tym 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ty doścignąłeś mojej nauki, postanowienia, przedsięwzięcia, wiary, długiego znaszania, miłości, cierpliwości.
2.WUJEK.1923Lecz ty dostąpiłeś mojéj nauki, ćwiczenia, przedsięwzięcia, wiary, wytrwania, miłości, cierpliwości,
3.RAKOW.NTA tym doszedłeś mojej nauki, sposobu życia mego, postanowienia, wiary, długocierpliwości, miłości, wytrwania.
4.GDAŃSKA.1881Aleś ty doszedł nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości,
5.GDAŃSKA.2017Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość;
6.JACZEWSKITy poznałeś moją naukę, mój sposób życia, moje zamiary, moją wiarę, cierpliwość i miłość;
7.SYMONA tyś poznał z bliska moją naukę, sposób życia, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość,
8.MARIAWICIAle tyś poszedł za moją nauką, obyczajem, celem, wiarą, nieskwapliwością, miłowaniem, cierpliwością,
9.DĄBR.WUL.1973Lecz ty poznałeś z bliska moją naukę, postępowanie, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość,
10.DĄBR.GR.1961Lecz ty poznałeś z bliska moją naukę, postępowanie, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość,
11.TYSIĄCL.WYD5Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości,
12.BRYTYJKALecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością,
13.POZNAŃSKATy zaś poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, zasadami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,
14.WARSZ.PRASKATy natomiast poszedłeś za moimi wskazaniami; naśladowałeś mnie w moim sposobie życia, w moich pragnieniach, w mojej wierze, w cierpliwości, w miłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ty poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celem, wiarą, wyrozumiałością, miłością i wytrwałością.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTy natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,
17.TOR.PRZ.2023Ale ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za postanowieniami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,