« 2Tym 3:10 2 List do Tymoteusza 3:11 2Tym 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prześladowania, utrapienia, które na mię przyszły w Antyochij, w Ikoniu, w Listrzech, jakie prześladowania podejmowałem, a ze wszech mię wybawił Pan.
2.WUJEK.1923Prześladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antyochii, w Ikonii i w Listrach, jakiem prześladowania podejmował; a ze wszystkich mię Pan wyrwał.
3.RAKOW.NTPrześladowania, ucierpienia, jakie mię potkały w Antyochiey, w Ikonium, w Listrzech, jakiem prześladowania zniósł: A ze wszytkich mię wyrwał Pan.
4.GDAŃSKA.1881Prześladowania, ucierpienia, które mię spotkały w Antyjochii, w Ikonii i w Listrze, jakiem prześladowania podejmował; a ze wszystkich wyrwał mię Pan.
5.GDAŃSKA.2017Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze – prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan.
6.JACZEWSKIznane ci są moje prześladowania i cierpienia, jakie ponosiłem w Antiochii, Ikonium i Listrach. Wiesz, iż z ucisków tych wyrwał mnie Pan.
7.SYMONprześladowania, uciski, jakie mię spotkały w Antjochji, w Ikonji i w Listrze: jakie prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mię Pan.
8.MARIAWICIprześladowaniem, mękami, które mię spotykały w Antyochii, w Ikonium i w Listrach, jakiem prześladowania cierpiał, i ze wszystkich wyrwał mię Pan.
9.DĄBR.WUL.1973prześladowania, uciski, jakie mię spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Lystrze. Jakie prześladowania zniosłem i jak ze wszystkich wybawił mię Pan.
10.DĄBR.GR.1961prześladowania, udręki, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Lystrze. Jakie prześladowania zniosłem i jak ze wszystkich wybawił mnie Pan.
11.TYSIĄCL.WYD5prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan!
12.BRYTYJKAZa moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan!
13.POZNAŃSKAza prześladowaniami i cierpieniami, które spotkały mnie w Antiochii, w Ikonium i w Lystrze. Wielkie zniosłem prześladowania! I ze wszystkich wyrwał mnie Pan!
14.WARSZ.PRASKAWspółuczestniczyłeś w prześladowaniach i cierpieniach, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Zaiste, wielkie to były doświadczenia, ale wszystko zniosłem dzięki pomocy Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za prześladowaniami i cierpieniami, co mi się wydarzyły w Antiochii, w Ikonium oraz w Listrze; które to prześladowania wytrzymałem i ze wszystkich mnie Pan wyciągnął.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITprześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem! Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich.
17.TOR.PRZ.2023Prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze, które to prześladowania zniosłem; a ze wszystkich wyrwał mnie Pan.