« 2Tym 3:11 2 List do Tymoteusza 3:12 2Tym 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz i wszytcy chcący pobożnie żyć w Christu Jesusie, wyganiani będą.
2.WUJEK.1923I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.
3.RAKOW.NTAle i wszyscy którzy chcą pobożnie żyć w Christusie Jezusie, prześladowani będą.
4.GDAŃSKA.1881Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
6.JACZEWSKIOtóż i to wiedz, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, wedle nauki Jezusa Chrystusa, cierpieć będą prześladowanie:
7.SYMONI wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą.
8.MARIAWICITakże też i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.
9.DĄBR.WUL.1973I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą.
10.DĄBR.GR.1961I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, cierpieć będą prześladowanie.
11.TYSIĄCL.WYD5I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.
12.BRYTYJKATak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
13.POZNAŃSKATak też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
14.WARSZ.PRASKAZresztą prześladowania przyjdą na każdego, kto zechce żyć zgodnie z wolą Bożą, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale będą też prześladowani wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
17.TOR.PRZ.2023Tak, też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.