« 2Tym 3:12 2 List do Tymoteusza 3:13 2Tym 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A złościwi ludzie i oszustowie rozmogą się na gorsze, zwodząc i zwodzenie będąc.
2.WUJEK.1923A źli ludzie i zwodnicy pomnożą się w gorsze, błądząc i w błąd wwodząc.
3.RAKOW.NTA źli ludzie i oszustowie postąpią w gorsze, zwodząc i zwiedzieni będąc.
4.GDAŃSKA.1881Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze, jako zwodzący tak i zwiedzeni.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd.
6.JACZEWSKIźli zaś ludzie i zwodziciele i sami coraz więcej błądzić i drugich do błędów coraz większych prowadzić będą.
7.SYMONA ludzie źli i zwiodziciele coraz gorzej poczynać sobie będą: błądząc sami, i drugich w błąd wprowadzając.
8.MARIAWICIA źli ludzie i zwodziciele postąpią w złem, sami błądząc i innych w błąd zawodząc.
9.DĄBR.WUL.1973A ludzie źli i zwodziciele brnąć będą w zło, sami błądząc i innych w błąd wprowadzając.
10.DĄBR.GR.1961A ludzie źli i oszuści brnąć będą w zło, innych w błąd wprowadzając i sami błąkając się po bezdrożach.
11.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając.
12.BRYTYJKALudzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.
13.POZNAŃSKAA źli ludzie, zwodziciele, sami błądząc i drugich w błąd wprowadzając, pogrążać się będą w zło coraz bardziej.
14.WARSZ.PRASKATymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ludzie niegodziwi i czarownicy posuną się naprzód, do jeszcze gorszego, zwodząc oraz będąc zwiedzeni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd.
17.TOR.PRZ.2023Lecz ludzie źli i oszuści będą posuwać się do coraz gorszego, wprowadzając innych w błędy i sami dając się w błędy wprowadzać.