« 2Tym 3:14 2 List do Tymoteusza 3:15 2Tym 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A iż zdzieciństwa święte pisma umiesz, które cię mogą mądrym uczynić do zbawienia przez wiarę, która w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą wyćwiczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTA iż od dzieciństwa święte Pisma umiesz, które mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKICzytaj Pismo święte, którego się od dziecka uczyłeś: da ci ono poznać zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa,
7.SYMONi jako z dzieciństwa znasz Pisma święte, które mogą cię oświecić ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
8.MARIAWICIi ponieważ od dzieciństwa umiesz Pismo święte, które cię może wyćwiczyć w tem, co należy do zbawienia, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
9.DĄBR.WUL.1973znając od dzieciństwa Pisma święte mogące cię oświecić ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961znając od dzieciństwa Pismo święte, mogące cię oświecić ku zbawieniu, przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKAI ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKARównież dlatego, że od dziecka, znasz Pisma święte, które mogą ci dać mądrość, prowadzącą do zbawienia przez wiarę, jaką mamy w Chrystusie Jezusie.
14.WARSZ.PRASKAOno może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, tą w Chrystusie Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma święte, które mogą cię obdarzyć mądrością - dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
17.TOR.PRZ.2023Zwłaszcza, że od niemowlęcia znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.