« 2Tym 3:15 2 List do Tymoteusza 3:16 2Tym 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelkie pismo Bogiem natchnione (jest) pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawianiu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Wszelkie Pismo od Boga natchnione, jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości,
3.RAKOW.NTWszytko Pismo od Boga natchnione, jest też pomocne ku nauce, ku przekonaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu onemu które jest w sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości;
5.GDAŃSKA.2017Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
6.JACZEWSKIwszelkie bowiem pismo, pod wpływem natchnienia Bożego napisane, dobrem jest do nauczania, do strofowania, do upominania, do ugruntowania w sprawiedliwości,
7.SYMONWszelkie Pismo od Boga natchnione pożyteczne jest ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku prostowaniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwiości:
8.MARIAWICIAlbowiem każde Pismo od Boga natchnione pożyteczne jest do nauczania, do karcenia, do polepszania, do ćwiczenia w sprawiedliwości,
9.DĄBR.WUL.1973Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest użyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości,
10.DĄBR.GR.1961Każde Pismo przez Boga natchnione użyteczne (jest) do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości,
11.TYSIĄCL.WYD5Wszelkie Pismo [jest] przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości -
12.BRYTYJKACałe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
13.POZNAŃSKAKażde Pismo jest natchnione przez Boga i przydatne do nauczania i przekonywania, do poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości,
14.WARSZ.PRASKAWszelkie bowiem Pismo jako od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do upominania, do kształtowania w sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCałe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17.TOR.PRZ.2023Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,