« 2Tym 3:1 2 List do Tymoteusza 3:2 2Tym 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo będą ludzie siebie miłujący, śrebro miłujący, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięcznicy, niezbożnicy,
2.WUJEK.1923Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,
3.RAKOW.NTBędą bowiem ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chełpliwi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nie posłuszni, niewdzięczni, niepobożni,
4.GDAŃSKA.1881Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni,
5.GDAŃSKA.2017Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;
6.JACZEWSKIbędą ludzie samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni; będą bluźnili, będą rodziców znieważali; będą niewdzięczni i złośliwi;
7.SYMONbo będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
8.MARIAWICIbędą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, sprośnie grzeszni,
9.DĄBR.WUL.1973Ludzie staną się samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
10.DĄBR.GR.1961Ludzie staną się samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
11.TYSIĄCL.WYD5Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
12.BRYTYJKALudzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
13.POZNAŃSKALudzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, zarozumiali, bluźniący, nie szanujący rodziców, niewdzięczni, bezbożni,
14.WARSZ.PRASKALudzie staną się bardzo samolubni, chciwi, wyniośli, zarozumiali, bluźniący Bogu, nie okazujący szacunku rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ludzie będą kochający samych siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, niesforni rodzicom, niewdzięczni, niepobożni,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
17.TOR.PRZ.2023Ludzie bowiem będą miłować siebie, kochać pieniądze, będą zarozumiali, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,