« 2Tym 3:3 2 List do Tymoteusza 3:4 2Tym 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zdrajcy skwapliwi, nadęci, roskoszy miłujący więcej niż Boga miłujący,
2.WUJEK.1923Zdrajcy, uporni, nadęci, i rozkoszy więcéj miłujący niźli Boga:
3.RAKOW.NTZdrajce, popędliwi, nadęci, roskoszy miłujący raczej niż miłujący Boga.
4.GDAŃSKA.1881Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga;
5.GDAŃSKA.2017Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;
6.JACZEWSKIbędą zdradzali; będą wszystko lekceważyli; nadymać się będą i miłować raczej roskosze cielesne niż Boga;
7.SYMONzdrajcy, zapamiętali, nadęci i rozkosze miłujący więcej, niźli Boga:
8.MARIAWICIzdrajcy, bezwstydni, nadęci i więcej miłujący rozkosze cielesne niźli Boga,
9.DĄBR.WUL.1973zdrajcy, zapamiętali, nadęci, bardziej miłujący rozkosze niż Boga,
10.DĄBR.GR.1961zdrajcy, zapamiętali, nadęci, bardziej miłujący rozkosze niż Boga,
11.TYSIĄCL.WYD5zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga.
12.BRYTYJKAZdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,
13.POZNAŃSKAzdradliwi, zuchwali, butni, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;
14.WARSZ.PRASKAbędą podstępni, zuchwali, nadęci pychą i rozmiłowani bardziej w rozkoszach doczesnych niż w Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zdrajcy, szybcy, nadęci, więcej kochający rozkosz niż Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga,
17.TOR.PRZ.2023Zdradzieccy, porywczy, nadęci, kochający raczej przyjemności niż kochający Boga.