« 2Tym 3:4 2 List do Tymoteusza 3:5 2Tym 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mający kształt zbożności, lecz się jej mocy zapierający, i od tych się odwracaj.
2.WUJEK.1923Mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jéj zapierający. I tych się chroń.
3.RAKOW.NTMając wykształtowanie pobożności, ale się mocy jej zaprzeli. I od tych się odwracaj.
4.GDAŃSKA.1881Którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli; i tych się chroń.
5.GDAŃSKA.2017Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj.
6.JACZEWSKIpozór mieć będą tylko pobożności, ale nie ducha jej. Takich się strzeż.
7.SYMONktórzy mają wprawdzie pozór pobożności, ale się zapierają wewnętrznej jej mocy. I od takich stroń!
8.MARIAWICImający wprawdzie pozór pobożności, ale się mocy jej zapierający. I tych się strzeż.
9.DĄBR.WUL.1973mający wprawdzie pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy.
10.DĄBR.GR.1961mający wprawdzie pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy.
11.TYSIĄCL.WYD5Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń!
12.BRYTYJKAKtórzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.
13.POZNAŃSKAzachowają pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Od takich trzymaj się z dala!
14.WARSZ.PRASKABędą udawali na zewnątrz pobożnych, ale wyzbędą się siły wiary. Unikaj takich ludzi!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tacy, co mają pozory pobożności, ale jej potędze zaprzeczyli; tych także unikaj.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITstwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj.
17.TOR.PRZ.2023Którzy mają formę pobożności, ale zaparli się jej mocy; i właśnie tych unikaj.