« 2Tym 3:5 2 List do Tymoteusza 3:6 2Tym 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo z tych są którzy się wrywają wdomy, i plenią niewiasty obciążone grzechami rozegnane żądzami rozmaitemi.
2.WUJEK.1923. Albowiem z tych są, którzy wrywają się w domy, i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościom:
3.RAKOW.NTZ tych bowiem są którzy wrywają się w domy, i pojmane wiodą niewiastki, obciążone grzechami, uniesione pożądliwościami rozmaitymi;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości;
5.GDAŃSKA.2017Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości;
6.JACZEWSKIDo takich należą ci, którzy chodzą po domach i uwodzą kobiety grzeszne, ulegle rozlicznym pożądiiwościom,
7.SYMONDo nich to bowiem należą ci, którzy wkradają się do domów, i pojmane uwodzą kobietki, które, obciążone grzechami, i rozmaitemi miotane pożądliwościami,
8.MARIAWICIBoć z tych niektórzy są ci, którzy się do domów wdzierają i uprowadzają w niewolę niewiasty obciążone grzechami i uwodzone rozmaitemi żądzami,
9.DĄBR.WUL.1973Takich unikaj. Do nich należą ci, którzy wkradają się do domów i uwodzą obciążone grzechami i miotane różnymi pożądliwościami kobiety,
10.DĄBR.GR.1961Takich unikaj. Do nich należą ci, którzy wkradają się do domów i uwodzą obciążone grzechami i opanowane różnymi pożądliwościami niewiasty,
11.TYSIĄCL.WYD5Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami,
12.BRYTYJKAAlbowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości,
13.POZNAŃSKAZ nich przecież biorą się ci, którzy wkradają się do domów i pozyskują sobie lekkomyślne kobiety, pełne grzechów i dręczone rozmaitymi pożądaniami,
14.WARSZ.PRASKATo spośród nich wywodzą się ci, którzy wślizgują się sprytnie do obcych domów szukając względów u słabych kobiet, obciążonych już i tak różnymi grzechami wskutek ulegania wszelkim pożądaniom;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo z nich są ci, którzy się wciskają do domów oraz zniewalają kobietki napełnione grzechami i prowadzone rozmaitymi pragnieniami;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nich biorą się ci, którzy wkradają się do domów i wykorzystują frywolne kobiety, obciążone grzechami i rozdzierane przez różnorodne żądze.
17.TOR.PRZ.2023Z takich bowiem są ci, którzy wciskają się do domów, zniewalając kobietki obarczone grzechami, dające się wodzić różnym pożądliwościom,