« 2Tym 3:7 2 List do Tymoteusza 3:8 2Tym 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako Jannes, i Jambres stali przeciw Moszeiowi, tak i ci stoją przeciw prawdzie; ludzie skażeni na smyśle, wybrakowani z strony wiary.
2.WUJEK.1923A jako Iannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary.
3.RAKOW.NTA którym sposobem Jannes i Jambres sprzeciwiali się Moyzeszowi, tak i ci przeciwiają się prawdzie, ludzi skażeni na umyśle, odrzuceni z strony wiary.
4.GDAŃSKA.1881A jako Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary.
5.GDAŃSKA.2017Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę.
6.JACZEWSKIJako Jannes i Mambres opierali się Mojżeszowi, tak i oni opierają się prawdzie; są to ludzie słabej głowy i pozbawieni wiary:
7.SYMONA jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci ludzie sprzeciwiają się prawdzie, mając umysł spaczony i fałszywą wiarę.
8.MARIAWICIA jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie na umyśle skażeni, obłędni co do wiary.
9.DĄBR.WUL.1973A jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i oni przeciwstawiają się prawdzie jako ludzie spaczonego umysłu i przewrotnej wiary.
10.DĄBR.GR.1961A tak jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i oni przeciwstawiają się prawdzie jako ludzie spaczonego umysłu i przewrotnej wiary.
11.TYSIĄCL.WYD5Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną:
12.BRYTYJKAPodobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary.
13.POZNAŃSKAA jak Jannes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak też i oni sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o zaćmionym umyśle; ich wiara nie wytrzymała próby.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie jak kiedyś Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak teraz przeciwstawiają się prawdzie ludzie o spaczonych umysłach, odstępcy od wiary.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jakim sposobem Jannes i Jambres stawili czoła Mojżeszowi, tak i ci stawiają czoło prawdzie; ludzie zdemoralizowanego umysłu, niezdatni co do wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Ich umysł jest spaczony, nie przeszli próby wiary.
17.TOR.PRZ.2023A jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o spaczonym myśleniu, niewypróbowani, jeśli chodzi o wiarę.