« 2Tym 3:8 2 List do Tymoteusza 3:9 2Tym 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale się nierozmogą więcej. Bo głupstwo ich wyjawione będzie wszem, jako i onych było.
2.WUJEK.1923Aleć więcéj nie wskurają; albowiem ich szaleństwo jawne będzie wszystkim, jako i onych było.
3.RAKOW.NTAle nie postąpią więcej; abowiem głupstwo ich jawne będzie wszytkim, jako i onych było.
4.GDAŃSKA.1881Ale nie postąpią dalej; albowiem głupstwo ich jawne będzie wszystkim, jako i onych było.
5.GDAŃSKA.2017Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi.
6.JACZEWSKIdaleko oni nie zajdą; głupota ich stanie się jawną wszystkim, jako i opór tamtych.
7.SYMONAleć nie daleko postąpią: albowiem nierozum ich wszystkim jawny będzie, jako to i z tamtymi było.
8.MARIAWICIAleć wiele nie wskórają; bo ich głupstwo okaże się jawnem wszystkim, jako i tamtych się okazało.
9.DĄBR.WUL.1973Ale daleko nie zajdą, albowiem ich bezmyślność stanie się jawna wszystkim, jak i z tamtymi było.
10.DĄBR.GR.1961Ale daleko nie zajdą, albowiem ich bezmyślność stanie się jawna wszystkim, jak i z tamtymi było.
11.TYSIĄCL.WYD5bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała.
12.BRYTYJKAAle daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało.
13.POZNAŃSKAAle nic już więcej nie osiągną, bo ich szaleństwo stanie się dla wszystkich widoczne, jak tamtych.
14.WARSZ.PRASKANie osiągną jednak już nic więcej, bo wszystkim wiadomo, że są niemądrzy, tak jak była jawną głupota tamtych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie posuną się naprzód, do większego; gdyż ich szaleństwo będzie wyraźne dla wszystkich, tak jak było i tamtych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDaleko jednak nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich - podobnie zresztą, jak stało się w przypadku tamtych.
17.TOR.PRZ.2023Ale daleko nie zajdą; albowiem głupota ich będzie oczywista dla wszystkich, jak to się stało z tamtymi.