« 2Tym 4:1 2 List do Tymoteusza 4:2 2Tym 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obwoływaj słowo, przystań pogodnie (i) niepogodnie, strofuj, proś, fukaj, ze wszelkim długim oczekawaniem i nauką.
2.WUJEK.1923Przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj z wszelaką cierpliwością i nauką.
3.RAKOW.NTObwoływaj mowę, przynaglaj w czas, nie wczas; przekonywaj, fukaj, napominaj z wszelką długocierpliwością i nauką.
4.GDAŃSKA.1881Każ słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką.
5.GDAŃSKA.2017Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.
6.JACZEWSKIabyś opowiadał słowo, korzystając z każdego czasu. Przeto strofuj, proś, nalegaj ze wszelką łagodnością i umiejętnością.
7.SYMONprzepowiadaj słowo, nalegaj w czas i nie w czas: karć, napominaj, grom z wszelką cierpliwością i nauką.
8.MARIAWICIopowiadaj słowo Jego, nalegaj wczas, nie w czas; strofuj, proś, grom z wszelką cierpliwością i nauką.
9.DĄBR.WUL.1973głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką.
10.DĄBR.GR.1961głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, karć, proś z największą cierpliwością w nauczaniu.
11.TYSIĄCL.WYD5głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.
12.BRYTYJKAGłoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.
13.POZNAŃSKAgłoś naukę, nalegaj - w porę czy nie w porę - przekonuj, karć, napominaj z całą cierpliwością i umiejętnością.
14.WARSZ.PRASKAgłoś naukę, upominaj, czy będzie ku temu stosowna okazja, czy nie; jeśli zajdzie potrzeba, pokazuj błądzącym, że są w błędzie, udzielaj pouczeń, podnoś na duchu. Nauczając staraj się być zawsze cierpliwym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ogłoś to słowo; stań obok w porę, czy nie w porę; wykaż, krytykuj, zachęcaj, w całej wyrozumiałości i nauczaniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGłoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić - z całą cierpliwością, umiejętnie.
17.TOR.PRZ.Głoś słowo, bądź gotów w dogodnym i w niedogodnym czasie, wykaż błąd, skarć, zachęć z wszelką cierpliwością i nauką.