« 2Tym 4:22 List do Tytusa 1:1 Tyt 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł sługa Boży, a posłaniec Jesusa Christa, wedle wiary wybranych Bożych i poznania prawdy.
2.WUJEK.1923Paweł, sługa Boży, i Apostół Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i uznania prawdy, która jest według pobożności,
3.RAKOW.NTPaweł sługa Boży; a Apostoł Jezusa Christusa według wiary wybranych Bożych, i poznania prawdy onej, która jest według pobożności;
4.GDAŃSKA.1881Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności,
5.GDAŃSKA.2017Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością;
6.JACZEWSKIPaweł sługa Boży, powołany na Apostoła, aby przezeń otrzymali światło wiary ci, których Bóg wybrał; aby poznali oni prawdę, która do Boga prowadzi;
7.SYMONPaweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa, posłany dla wiary wybranych Bożych, i aby poznali należycie prawdę, która wiedzie do pobożności
8.MARIAWICIPaweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa w tem, co należy do wiary wybranych Bożych i uznania prawdy, odnoszącej się do pobożności,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa, dla wiary wybranych Bożych i poznania prawdy wiodącej do pobożności.
10.DĄBR.GR.1961Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych Bożych i dla poznania prawdy wiodącej do pobożności.
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany, aby szerzyć] wśród wybranych Bożych wiarę i poznanie prawdy wiodącej do życia w pobożności,
12.BRYTYJKAPaweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością,
13.POZNAŃSKAPaweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, posłany, aby doprowadzić wybrańców Bożych do wiary i do poznania prawdziwej pobożności,
14.WARSZ.PRASKAPaweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa – posłany do głoszenia wiary wśród wybranych przez Boga, do zapoznawania ich z prawdą umożliwiającą postępowanie zgodne z wolą Bożą
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, z powodu wiary wybranych Boga oraz rozpoznania prawdy odnośnie pobożności;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany ze względu na wiarę wybranych Bożych i poznanie prawdy zgodnej z pobożnością,
17.TOR.PRZ.Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i dogłębnego poznania prawdy, zgodnie z pobożnością,