« Tyt 1:10 List do Tytusa 1:11 Tyt 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którym trzeba usta zawierać; którzy całe domy wywracają, ucząc czego nie trzeba, dla plugawego zysku.
2.WUJEK.1923Których trzeba przekonywać, którzy całe domy podwracają, ucząc co nie potrzeba, dla zysku sprosnego.
3.RAKOW.NTKtórym trzeba usta zamknąć: Którzy całe domy podwracają, ucząc co nie potrzeba, dla zysku szkaradego.
4.GDAŃSKA.1881Którym trzeba usta zatkać; którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprośnego.
5.GDAŃSKA.2017Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.
6.JACZEWSKINależy ich strofować, bo oni robią zamieszanie śród rodzin; dla szpetnego zysku nauczają tego, czego nie trzeba.
7.SYMONktórym trzeba gęby zatykać, bo całe domy wywracają, ucząc nie tak, jak należy, dla zysku szpetnego.
8.MARIAWICIktórych trzeba odpierać, bo wszystkie domy wywracają, nauczając dla sprośnego zysku tego, czego nie należy.
9.DĄBR.WUL.1973tych należy skłonić do milczenia. Wywracają oni całe domy nauczając tak, jak nie należy, dla szkaradnego zysku.
10.DĄBR.GR.1961tych należy skłonić do milczenia. Dla niegodziwego zysku wywracają oni całe domy, nauczając tak, jak nie należy.
11.TYSIĄCL.WYD5trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.
12.BRYTYJKATym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy.
13.POZNAŃSKATrzeba im zamknąć usta, gdyż dla brudnego zysku doprowadzają do zguby całe domy, nauczając rzeczy niewłaściwych.
14.WARSZ.PRASKAOtóż trzeba im zamknąć usta, gdyż wskutek ich machinacji całe rodziny bywają ze sobą skłócone. Oni zaś, głosząc, czego nie powinni, czynią wszystko dla nędznego zysku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.których trzeba okiełznać. Ci niszczą całe domy, nauczając czego nie należy dla haniebnego zysku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTakim trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, ucząc - dla brudnego zysku - rzeczy niepotrzebnych.
17.TOR.PRZ.Którym trzeba zatykać usta; oni to wywracają całe domy, nauczając czego nie należy dla brudnego zysku.