« Tyt 1:14 List do Tytusa 1:15 Tyt 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszytko czysto czystym, lecz splugawionym i niewiernym ni (nie masz) czystego, ale splugawiony jest ich i smysł i sumnienie.
2.WUJEK.1923Wszystko czyste czystym; lecz pokalanym i niewiernym niemasz nic czystego, ale pokalane są ich i umysł i sumnienie.
3.RAKOW.NTWszytkoć czyste czystym; lecz pokalanym i niewiernym niemasz nic czystego, ale pokalany jest ich i umysł i sumnienie.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkoć czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest i umysł, i sumienie ich.
5.GDAŃSKA.2017Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie.
6.JACZEWSKIDla ludzi czystych wszystko jest czystem; ale dla skalanych nic nie masz czystego: i rozum i sumienie ich są skalanemi.
7.SYMONCzystym wszystko jest czyste, a pokalanym i niewiernym nic niema czystego: owszem skalane są u nich i umysł i sumienie.
8.MARIAWICIDla czystych wszystko czyste, a dla plugawych i niewiernych niemasz nic czystego, ale splugawiony jest ich rozum i sumienie.
9.DĄBR.WUL.1973Dla czystych wszystko jest czyste, a dla skalanych i pogan nic nie jest czyste, bo skalany jest ich umysł i sumienie.
10.DĄBR.GR.1961Dla czystych – wszystko czyste, a dla skalanych i pogan nic nie jest czyste, bo skalany jest ich umysł i sumienie.
11.TYSIĄCL.WYD5Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane.
12.BRYTYJKADla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie.
13.POZNAŃSKABo wszystko jest czyste dla czystych, ale dla skalanych i niewiernych nie ma nic czystego, skalany jest tak ich umysł jak i sumienie.
14.WARSZ.PRASKADla czystych wszystko jest czyste, wszystko zaś jest nieczyste dla skalanych i niewiernych; [sami] mają zbrukane i dusze, i sumienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla czystych wszystko jest czyste. Zaś dla tych, którzy są skalanymi oraz niewierzącymi nic nie jest czyste, lecz skalany jest ich umysł oraz sumienie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Splamione są zarówno ich umysły, jak i sumienia.
17.TOR.PRZ.Dla czystych wszystko prawdziwie jest czyste, a dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalany jest ich umysł i sumienie.