« Tyt 1:2 List do Tytusa 1:3 Tyt 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A objawił czasów swych słowo swoje w przepowiadaniu, którego mi zwierzono wedle zrządzenia zbawiciela naszego Boga.
2.WUJEK.1923A objawił czasów swoich słowo swe przez przepowiadanie, które mi jest zwierzone według rozkazania Zbawiciela naszego Boga:
3.RAKOW.NTA objawił czasów swoich, mowę swoję przez obwoływanie które zwierzone jest mnie, według rozrządzenia zbawiciela naszego Boga.
4.GDAŃSKA.1881To słowo swoje przez kazanie, które mi jest zwierzone według rozrządzenia zbawiciela naszego Boga:
5.GDAŃSKA.2017I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela;
6.JACZEWSKIa który w tych ostatnich czasach raczył zwiastować tę naukę, którą, wedle zlecenia Zbawiciela naszego Boga, ja opowiadam.
7.SYMONi który czasu swojego objawił swe słowo przez opowiadanie, które mi jest zwierzone według rozkazania Zbawiciela naszego, Boga:
8.MARIAWICIi w swoim czasie objawił Słowo Swoje przez kazanie, które mi jest zwierzone według przykazania Zbawiciela naszego Boga,
9.DĄBR.WUL.1973i w swoim czasie objawił przez przepowiadanie zwierzone mi z rozkazu Zbawiciela naszego, Boga:
10.DĄBR.GR.1961który w swoim czasie objawił naukę swoją przez nauczanie, zwierzone mi z rozkazu Zbawiciela naszego, Boga:
11.TYSIĄCL.WYD5a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego -
12.BRYTYJKAA objawionego we właściwym czasie w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego,
13.POZNAŃSKAOn to we właściwym czasie objawił swoje słowo, którego głoszenie zostało mi powierzone z rozkazu naszego Zbawiciela, Boga -
14.WARSZ.PRASKAa w odpowiednim czasie objawił swoim słowem przez nauczanie powierzone mi według nakazu Boga, Zbawiciela naszego –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przez ogłaszanie Jego Słowem; co zostało mi powierzone według nakazu Boga, naszego Zbawiciela;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa we właściwym czasie objawił w Słowie, powierzonym mi do głoszenia z rozkazu Boga, naszego Zbawcy -
17.TOR.PRZ.A ukazał we właściwym czasie swoje Słowo przez zwiastowanie, które jest mi powierzone według rozkazu Boga, Zbawiciela naszego,