« Tyt 1:3 List do Tytusa 1:4 Tyt 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tytowi własnemu synowi wedle społecznej wiary, łaska (miłosierdzie,) i pokój, od Boga ojca, i pan Jesusa Christa zbawiciela naszego.
2.WUJEK.1923Tytusowi, miłemu synowi według spólnéj wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
3.RAKOW.NTTitusowi rodzonemu synowi, według spólnej wiary; łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i Pana Jezusa Christusa zbawiciela naszego.
4.GDAŃSKA.1881Tytusowi, własnemu synowi według spólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego.
5.GDAŃSKA.2017Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
6.JACZEWSKIUkochanemu mi synowi, Tytusowi, tęż samą co i ja wyznającemu wiarę. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego.
7.SYMONTytusowi, miłemu synowi przez wiarę, która jest nam wspólna. Łaska i pokój od Boga Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
8.MARIAWICI– Tytusowi, miłemu synowi według wspólnej wiary: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
9.DĄBR.WUL.1973do Tytusa, miłego syna we wspólnej wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego.
10.DĄBR.GR.1961do Tytusa prawego syna we wspólnej wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego.
11.TYSIĄCL.WYD5do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
12.BRYTYJKADo Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
13.POZNAŃSKAdo Tytusa, swojego rodzonego dziecka we wspólnej wierze: łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
14.WARSZ.PRASKAdo Tytusa, prawdziwego syna mojego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary łaska ci, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITdo Tytusa, prawowitego syna we wspólnej wierze. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec i nasz Zbawca, Jezus Chrystus, będą twoim udziałem.
17.TOR.PRZ.Do Tytusa, prawowitego dziecka według wspólnej wiary. Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.