« Tyt 1:5 List do Tytusa 1:6 Tyt 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto jest bez nagany, jednej żony mąż, dzieci mający wierne, nie w obwinieniu zbytku, abo zuchwałe.
2.WUJEK.1923Jeźli kto jest bez winy, mąż jednéj żony, syny wierne mający, nie obwinowane w zbytku, albo nie poddane.
3.RAKOW.NTJeśli który jest nie obwiniony, jednej żony mąż, dzieci mający wierne, nieoskarżone o zbytek, abo niepoddaństwo.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku, albo niepoddane rządowi.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność.
6.JACZEWSKINa godności te upatruj mężów bez zarzutu; mężów, którzyby nie wchodzili w powtórne związki małżeńskie; którzyby mieli dobrze prowadzące się dzieci, nie oddające się rozpuście a szanujące rodziców.
7.SYMONMają to być ludzie nieposzlakowani, jednożeńcy, których dzieci wyznają wiarę Chrystusową, nie są pomawiane o rozwiązłość, i nie krnąbrne.
8.MARIAWICIjeśli kto jest bez grzechu wielkiego, jednej żony mąż, mający synów wiernych, nieoskarżanych o nieczystość, albo że nie są poddani.
9.DĄBR.WUL.1973(Tych mianowicie), którzy są bez zarzutu, jednożeńcy, mający dzieci wyznające wiarę Chrystusową, nie pomawiane o rozwiązłość i nie krnąbrne.
10.DĄBR.GR.1961(Tych mianowicie), którzy są bez zarzutu, jednożeńcy, mający dzieci wyznające wiarę Chrystusową, nie pomawiane o rozwiązłość i nie krnąbrne.
11.TYSIĄCL.WYD5jeśli ktoś jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.
12.BRYTYJKATakich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności.
13.POZNAŃSKAMa to być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, którego dzieci są wierzące, którym nie można zarzucić rozwiązłości czy nieposłuszeństwa.
14.WARSZ.PRASKANa urząd ten może być powołany człowiek o nieposzlakowanej opinii, mąż tylko jednej żony, ojciec dzieci wierzących, nie posądzanych o rozpustę lub brak zdyscyplinowania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uczyń to, jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający wierzące dzieci, które nie są w oskarżeniu o rozrzutność, czy nieposłuszne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMogą nimi być ludzie nienaganni. Powinni być mężami jednej żony i mieć wierzące dzieci, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności.
17.TOR.PRZ.Jeśli jest ktoś nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie oskarżone o rozwiązłość lub brak karności.