« Tyt 1:6 List do Tytusa 1:7 Tyt 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo trzeba doględaczowi bez naganienia być, jako Bożemu szafarzowi nie coby się wsobie kochał, (trzeba) nie gniewliwego, nie opiłego, nie zwadliwego, nie plugawego zysku (szukającego.)
2.WUJEK.1923Albowiem biskup ma być bez winy, jako szafarz Boży, nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie bijący, nie chciwy zysku szkaradnego;
3.RAKOW.NTPotrzeba bowiem aby Dozorca nieobwinionym był, jako Boży szafarz, nie na sobie przestawającym, nie gniewliwym, nie opiłym, nie bitnym, nie chciwym zysku szkaradego;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukający zysku sprośnego;
5.GDAŃSKA.2017Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem;
6.JACZEWSKIPotrzeba bowiem, aby zwierzchnik kościelny jako szafarz Boży, był bez winy; aby nie był upartym i łatwo się nie gniewał; aby nie miał skłonności do trunków i bijatyki, i aby nie był chciwy na podły zysk:
7.SYMONBiskup bowiem winien być nieposzlakoway, jako włodarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie skory do picia i bicia, nie chciwy szkaradnego zysku,
8.MARIAWICIAlbowiem potrzeba, żeby Biskup był bez wielkiego występku jako szafarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie coby innych bił, nie chciwy szkaradnego zysku,
9.DĄBR.WUL.1973Biskup bowiem winien być nienaganny jako włodarz Boży, nie pyszny, nie gniewliwy, nie skłonny do pijaństwa lub bicia, nie chciwy szkaradnego zysku,
10.DĄBR.GR.1961Biskup bowiem winien być nienaganny, jako włodarz Boży, nie pyszny, nie gniewliwy, nieskłonny do pijaństwa lub bicia, nie chciwy niegodziwego zysku,
11.TYSIĄCL.WYD5Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,
12.BRYTYJKABiskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, niechciwy brudnego zysku,
13.POZNAŃSKABo biskup - włodarz Boży - ma być bez zarzutu, nie samowolny, nie skory do gniewu, nie pijak, nie awanturnik, nie chciwy brudnego zysku,
14.WARSZ.PRASKABiskup bowiem jako ten, który ma się troszczyć o sprawy Boże, powinien być człowiekiem bez zarzutu: nie może być zarozumiałym, skłonnym do gniewu; nie może nadużywać wina, wszczynać awantur, być chciwym brudnego zysku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem doglądający musi być nienaganny, jako zarządzający domem Boga. Nie zarozumiały, nie skłonny do gniewu, nie oddany pijaństwu, nie awanturnik, nie szukający haniebnego zysku;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStarszy, jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku.
17.TOR.PRZ.Trzeba bowiem, aby biskup był nienaganny, jako szafarz Boży, nie samowolny, nieskłonny do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie szukający haniebnego zysku,