« Tyt 3:15 List do Filemona 1:1 Flm 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Paweł więzień Christa Jesusa, i Tymotheusz brat, Filemonowi miłemu i pomocnikowi naszemu.
2.WUJEK.1923Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymotheusz brat Philemonowi miłemu a pomocnikowi naszemu,
3.RAKOW.NTPaweł więzień Christusa Jezusa, i Tymotheusz brat, Filemonowi miłemu, a spółrobotnikowi naszemu.
4.GDAŃSKA.1881Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu a pomocnikowi naszemu,
5.GDAŃSKA.2017Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika;
6.JACZEWSKIPaweł, więzień Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz brat. Filemonowi miłemu, pomocnikowi naszemu
7.SYMONPaweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat: Filemonowi miłemu i pomocnikowi naszemu
8.DĄBR.WUL.1973Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat do ukochanego Filemona, a pomocnika naszego,
9.DĄBR.GR.1961Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i brat Tymoteusz do ukochanego Filemona, a pomocnika naszego,
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Filemona, umiłowanego naszego współpracownika,
11.BRYTYJKAPaweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego,
12.POZNAŃSKAPaweł, więzień Chrystusa Jezusa. i brat Tymoteusz do naszego przyjaciela i współpracownika Filemona,
13.WARSZ.PRASKAPaweł, więzień dla sprawy Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz, brat, do Filemona, umiłowanego towarzysza trudów,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, więzień Chrystusa Jezusa oraz brat Tymoteusz, do umiłowanego i współdziałającego z nami Filemona,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, więzień Chrystusa Jezusa, oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona, ukochanego, naszego współpracownika -
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Filemona umiłowanego – i naszego współpracownika,