« Flm 1:10 List do Filemona 1:11 Flm 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niekiedy tobie niepożytecznego, lecz teraz (i) tobie i mnie dobrze pożytecznego.
2.WUJEK.1923Który tobie niekiedy był niepożytecznym, a teraz i mnie i tobie użytecznym,
3.RAKOW.NTOnym niekiedy tobie nie pożytecznym, a teraz tobie i mnie barzo użytecznym;
4.GDAŃSKA.1881(1:11a) Który tobie niekiedy był niepożyteczny, ale teraz tobie i mnie bardzo pożyteczny;
5.GDAŃSKA.2017Który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny.
6.JACZEWSKIUsługi jego przez czas jakiś pozbawiony byłeś: ale teraz on i mnie i tobie służyć będzie.
7.SYMONBył czas, kiedy żadnego nie miałeś zeń pożytku, lecz teraz i dla mnie i dla ciebie jest on użyteczny.
8.MARIAWICIktóry przedtem był tobie niepożytecznym, ale teraz i mnie i tobie stał się pożyteczny,
9.DĄBR.WUL.1973Niegdyś żadnego nie miałeś z niego pożytku, a teraz i dla mnie, i dla ciebie stał się on użyteczny.
10.DĄBR.GR.1961Niegdyś żadnego nie miałeś z niego pożytku, a teraz i dla ciebie, i dla mnie stał się użyteczny.
11.TYSIĄCL.WYD5Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny.
12.BRYTYJKAKtóry niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny.
13.POZNAŃSKADawniej nic on dla ciebie nie znaczył, a teraz znaczy wiele i dla ciebie, i dla mnie.
14.WARSZ.PRASKACzłowiek ten niegdyś „nieużyteczny”, teraz i dla mnie, i dla ciebie okazał się bardzo pożyteczny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(1:11a) niegdyś dla ciebie bezużytecznego, ale teraz bardzo mi przydatnego oraz tobie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedyś był on dla ciebie nieprzydatny. Teraz jednak jest użyteczny - zarówno dla ciebie, jak i dla mnie.
17.TOR.PRZ.Który tobie kiedyś był nieprzydatny, ale teraz tobie i mnie jest przydatny;