« Flm 1:11 List do Filemona 1:12 Flm 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego odesłałem; a ty ji to jest wnętrza moje przyjmi.
2.WUJEK.1923Któregom ci odesłał. A ty przyjmij go jako wnętrzności moje.
3.RAKOW.NTKtóregom odesłał. A ty onego, to jest, moje wnętrzności, przyjmi.
4.GDAŃSKA.1881(1:11b) któregom odesłał, (1:12) Przetoż go ty jako wnętrzności moje przyjmij.
5.GDAŃSKA.2017Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce.
6.JACZEWSKIOdsełam ci go, a ty go przyjmij, jako mnie samego.
7.SYMONWięc go odsyłam tobie, a ty go przyjmij jako serce moje.
8.MARIAWICIktóregom też odesłał tobie. Przyjmijże go tedy tak jako wnętrzności moje.
9.DĄBR.WUL.1973Odsyłam ci go, a ty go przyjmij jako serce moje.
10.DĄBR.GR.1961Odsyłam ci go, a ty go przyjmij jak moje serce.
11.TYSIĄCL.WYD5Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu.
12.BRYTYJKATego ci odsyłam, a on jest sercem moim.
13.POZNAŃSKAOdsyłam go, to jest serce moje, do ciebie.
14.WARSZ.PRASKAOdsyłam ci go i chciałbym, byś go przyjął jak moje własne serce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(1:11b) którego ci wysłałem. (1:12) Ty go przyjmij, jak moje serce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdsyłam ci go, a to tak, jakbym ci odsyłał swoje własne serce.
17.TOR.PRZ.Którego ci odesłałem, a jego, to jest moje serce, przygarnij.