« Flm 1:13 List do Filemona 1:14 Flm 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:14a) Lecz bez twego zdania nic niechciałem czynić, aby nie jakoby zprzymuszenia dobrodziejstwo twoje było, ale po dobrej woli.
2.WUJEK.1923Wszakże bez twéj rady nie chciałem nic czynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jako z przymuszenia, ale z dobréj woli.
3.RAKOW.NTAle bez twego zdania nie chciałem nic czynić; aby nie jako z musu dobrodziejstwo twoje było, ale z dobrej wolej.
4.GDAŃSKA.1881Ale bez woli twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój uczynek nie był jako z przymuszenia, ale z dobrej woli.
5.GDAŃSKA.2017Lecz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli.
6.JACZEWSKIbez upoważnienia wszakże twego nie odważyłem się na to. Pragnę aby dobry twój uczynek spowodowany był ochotą a nie przymusem.
7.SYMONwszelakoż nie chciałem nic czynić bez zezwolenia twego, aby dobrodziejstwo twoje nie było jakoby wymuszone, lecz z dobrej woli.
8.MARIAWICIale bez rady twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobro twoje nie było jakby z przymusu, ale jako z dobrej woli.
9.DĄBR.WUL.1973Ale bez zezwolenia twego nic nie chciałem czynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jakoby z przymusu, ale z wolnej woli.
10.DĄBR.GR.1961Ale bez zezwolenia twego nic nie chciałem czynić, ażeby dobrodziejstwo twoje nie było jakoby z przymusu, ale z wolnej woli.
11.TYSIĄCL.WYD5Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli.
12.BRYTYJKAAle bez twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli.
13.POZNAŃSKANie chciałem jednak tego uczynić bez twojej zgody, aby twój wspaniałomyślny gest był dobrowolny, a nie wymuszony.
14.WARSZ.PRASKAOstatecznie jednak postanowiłem nie czynić niczego bez twojej wyraźnej zgody. Nie chcę cię bowiem zmuszać do żadnego dobrodziejstwa, chcę, żebyś działał w pełni dobrowolnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale bez twojej opinii niczego nie zechciałem uczynić, aby twoje, odpowiednie postanowienie, nie było jakby z konieczności, ale z dobrowolnego wyboru.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak bez twojej zgody nie chciałem nic uczynić. Nie chcę, by w twej dobroci był choć cień przymusu. Niech ona raczej będzie gestem dobrej woli.
17.TOR.PRZ.Ale bez twojego postanowienia nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój czyn nie był jakby z przymusu, lecz z dobrej woli.