« Flm 1:15 List do Filemona 1:16 Flm 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:15) Już nie jako niewolnika, ale nad niewolnika, brata miłego, zwłaszcza mnie, a daleko więcej tobie, i wciele, i w Panu.
2.WUJEK.1923Już nie jako sługę, ale miasto sługi, brata najmilszego, zwłaszcza mnie, jakóż daleko więcéj tobie i w ciele i w Panu.
3.RAKOW.NTNie już jako sługę, ale nad sługę, brata miłego, nawięcej mnie, jakoż daleko więcej tobie, i w ciele, i w Panu?
4.GDAŃSKA.1881Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, to jest brata miłego, zwłaszcza mnie, a jako daleko więcej tobie i według ciała, i w Panu.
5.GDAŃSKA.2017Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, i w ciele, i w Panu.
6.JACZEWSKITakim jest on obecnie dla mnie, a tem więcej dla ciebie takim być on winien, boć jest i sługą twoim i Chrześcianinem.
7.SYMONjuż nie jako niewolnika, ale, zamiast niewolnika, jako najmilszego brata, jakim jest on zwłaszcza dla mnie, a jakoż daleko więcej dla ciebie: wedle ciała, i w Panu!
8.MARIAWICIjuż nie jako sługę, ale zamiast sługi brata najmilszego, zwłaszcza dla mnie, a tembardziej dla ciebie i według ciała i w Panu.
9.DĄBR.WUL.1973już nie jako niewolnika, ale zamiast niewolnika jako najmilszego brata, jakim jest zwłaszcza dla mnie, a cóż dopiero dla ciebie, tak według ciała, jak w Panu.
10.DĄBR.GR.1961już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika – jako najmilszego brata, jakim jest zwłaszcza dla mnie, a cóż dopiero dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. [Takim jest on] zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu.
12.BRYTYJKAI to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu.
13.POZNAŃSKAjuż nie jak niewolnika, ale o wiele więcej nad niewolnika, jak umiłowanego brata, najbardziej mi bliskiego. O ile bardziej (bliski on) tobie i jako człowiek, i jako (współwyznawca) w Panu.
14.WARSZ.PRASKAi to już nie jako zwykłego niewolnika, lecz jako brata umiłowanego? [Jeżeli takim on jest], zwłaszcza dla mnie, to o ileż bardziej dla ciebie – nie tylko ze względu na sprawy doczesne, lecz także ze względu na Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, gdyż umiłowanego brata; najbardziej przeze mnie, ale daleko bardziej przez ciebie, i w ciele wewnętrznym, i w Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi to już nie jako sługę, ale więcej, jako ukochanego brata, szczególnie dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, i nie tylko na czas ziemskiego życia, ale także w Panu.
17.TOR.PRZ.Już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego, a szczególnie dla mnie, a o ileż bardziej dla ciebie i w ciele, i w Panu.